Bilgi ve İnsan

Bilgi ve İnsan

Sosyoloji ve Felsefe

Dünyadaki en değerli canlı insandır. İnsan bilgi taşır, işler, deneyimler, kullanır ve aktarır. İnsanın doğadaki rolünü kritik yapan değeri budur.

Bilgi var olma ile yok olama arasındaki ince çizgidir. Bilgi kullanılmaya başlandığında araçlara dönüşür,  bu araçlar koşulları,  koşullar ise bilinci oluşturur. Bilinç araçların (Mikroskop, Teleskop vb.) var olmasıyla bilgi üretir. Üretilen bilgi doğanın işleyişine etki edebilecek kadar güçlüdür. Bilgiyi doğada ve yaşamın devam edebilmesinde kritik yapan budur. Dünyada insan dışında kontrollü olarak doğayı ve yaşamı yok edebilecek güç yoktur. Bu yüzden üretilen bilgi ile yarattığımız bilinç ya var edecektir yada yok edecektir.

Neleri var edebiliriz?

  • Sevgi  = Kültür
  • Doğa = Bilim
  • Yaşam = Sanat

Neleri yok edebiliriz?

  • Sevgi 
  • Doğa
  • Yaşam

İnsanı bilgi taşıyıcı olarak değerlendirmek onların bulunduğu statüden ve sahip olduğu maddi değerlerden tamamen soyutlayıp sadece sahip olduğu bilgiye ve deneyime göre değer vermemizi sağlar.

Peki sadece bilgi (bilim, kültür, sanat, genel yetenek vb.) değer vermek için yeterli midir? Tüm insanlık aslında din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bir yaşamı temsil eder. Yaşam ise doğalında deneyim ve bilgi demektir. Deneyim olmadan bilgi olamaz. Tüm insanlar eşit değere sahiptir çünkü her insan ayrı bir yaşam ayrı bir deneyimdir.

Bir cevap yazın