Büyük Diktatör | Charlie Chaplin

Kültür ve Sanat

Hepimiz birbirimize yardım etmek isteriz insanlar böyledir, birbirimizin mutluluğunu görmek isteriz, üzüntüsünü değil. Birbirimizden nefret etmek ve birbirimizi hor görmek istemeyiz.

Bu dünyada herkese yetecek yer var, güzel dünyamız zengindir, toprak hepimize yetecek kadar bereketlidir, hayatın bize çizdiği yol özgürlük ve güzelliklerle dolu olabilir.

Ama biz bu yolu yitirdik, hırs insanların ruhunu zehirledi dünyayı bir nefret çemberine aldı hepimizi adım adım sefaletin ve kanın içine sürükledi, hızımızı arttırdık ama onun tutsağı olduk bolluk getiren makineleşme bizi kendisine muhtaç kıldı, edindiğimiz bilgiler bizi alaycı yaptı, zekâmız ise katı ve acımasız, çok düşünüyor ama az hissediyoruz.

Makineleşmeden çok insanlığa ihtiyacımız var, zekâdan çok iyilik ve anlayışa ihtiyacımız var bu değerler olmasa hayat vahşi olur, her şeyimizi yitiririz.

Ulaşım ve iletişim araçları bizleri birbirimize yakınlaştırdı, bunlar doğaları gereği insanın içindeki iyiliği gösteriyor, Evrensel kardeşliği oluşturmaya ve hepimizin birleşmesini sağlamaya çalışmaktadır, ümitsizliğe kapılmayın, üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın, insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının bir sonucudur, insanlardaki bu nefret duygusu geçecektir,
diktatörler ölecektir, halktan zorla aldıkları iktidar yine halkın eline geçecektir, insanlar uğrunda öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacaktır.

Askerler, polisler zorba bürokratların, siyasetçilerin kölesi olmayın, sizi küçük gören ve köleleştirenlere sizi sürüleştirenlere, ne yapmanız düşünmeniz ve hissetmeniz gerektiğini söyleyenlere sizi yontanlara, zorla besleyenlere, size hayvan muamelesi yapanlara, sizi ölüm alayları olarak kullananlara kendinizi bu doğal olmayan insanların eline vermeyin.

Makineleşmiş insanlara, makine beyinli ve makine kalplilere…
Sizler makine değilsiniz, sizler hayvan değilsiniz siz insansınız ve kalplerinizde insan sevgisi var siz nefret etmezsiniz, sadece sevilmeyenler nefret eder.

Askerler! Kölelik için savaşmayın Özgürlük için savaşın siz insanların gücü var makineler yaratacak gücü, mutluluk yaratacak gücü siz insanların bu yaşamı özgür ve güzel yapmak için gücü var bu yaşamı muhteşem bir macera yapacak gücünüz var. Hepimiz birleşelim yeni bir dünya için savaşalım, düzgün bir dünya için.

İnsanlara çalışma imkânı verecek, gençlere bir gelecek verecek yaşlılara ise güvence verecek bir dünya için. Zorbalar bu sözlerle güç sahibi oldular ama yalan söylüyorlar bu sözü yerine getirmiyorlar aslada getirmeyecekler, diktatörler kendilerini özgürleştirir ancak insanları köleleştirir, şimdi bu sözü yerine getirmek için savaşalım, dünyayı özgürleştirmek için savaşalım doğal bariyerleri kaldırmak için kibri yok etmek için nefret ve anlayışsızlığı yok etmek için, mantığın hükmettiği bir dünya için savaşalım.
Bilim ve gelişimin tüm insanlığın mutluluğuna yön verdiği bir dünya için askerler özgürlük adına hepimiz birleşelim.

Charlie Chaplin

Bir cevap yazın