tanrinin-insanlari

Tanrının İnsanları

Sosyoloji ve Felsefe

İnsanoğlunu dünyadaki diğer canlılardan farklı kılan en önemli özelliği varlığını ve benliğini sorgulamasıdır. Bu soruya verilen en popüler cevaplardan biriside René Descartesin söylediği gibi “Düşünüyorum o halde varım” fikridir.

Varlığımızdan bu yana düşündüğümüz ve bir türlü cevabını bulamadığımız diğer bir soru ise; bizi kim yarattı? Nasıl var olduk? Öldükten sonra tekrar var olacak mıyım yada sonsuza kadar yok mu olacağım? Bu ve benzeri sorulara bir yaratıcının olduğunu varsayarak cevap verecek olursak;

Bizden daha zeki ve akıllı bir varlık olduğunu düşünelim buna tanrı, yaradan veya en büyük güç diyebiliriz. Bu varlığın ihtiyacı veya amacı ne olabilir? insanları sınamak ve buna göre ödül ve ceza vermek mi?

Eğer amacı buysa bu bizden daha zeki ve akıllı olduğu anlamına gelmez. Aksine bu bizim dengimiz de biri olduğunu gösterir. Neden mi? Adalet dünyada da insanlar için ödül ve cezadan ibarettir. Bizden daha üst bir akıl sorunların üstünü bu adalet sistemiyle örtmek yerine sorunun kaynağını ortadan kaldırıp böylece daha adil bir dünya düzeni sağlayabilirdi. Yada bu gerçekten bu bir sınav mı?

İnsanları iyi veya kötü yapan nedir?

Bunu en iyi şekilde açıklamak için dünyadaki suç oranlarına ve insani gelişim değerlerine bakmamız yeterlidir. Bu sonuçlara baktığımızda eğitim kalitesi ve gelir düzeyi yüksek ülkelerde suç oranları daha düşük ve yaşam standartları daha yüksektir. Ayrıca bu ülkelerde insanlar ibadetlerini daha özgür yapabilmekte ve çalışma saatleri daha düşük olduğundan kendilerini daha fazla geliştirebilmektedir.

Göbeklitepe

Aslında yaşadığımız toplumda politikalara ve sosyoekonomik koşullara baktığımızda nasıl bir birey olacağımızı öngörmek zor değildir. Eğer aile devletin en temel yapı taşıysa ekonomik ve sosyal anlamda özgür aileler daha sağlıklı bireyler yetiştirecektir.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda yaratıldığına inanılan bir canlıyı cehenneme veya cennette göndermek ne kadar akıllıca olabilir.

İnsan kendi iradesiyle karar verir. Karar vermesini sağlayan bilincidir, bilinç ise koşullara bağlı gelişir.”

İyi veya kötüyü ayırırken kişinin yaptıklarından çok yaşadıklarını ve koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu koşullar iyileştirildiğinde suç veya kötülükte aynı oranda düşüş gösterecektir.

Tanrının Aklı

İspanyol sanatçı Goya’nın Satürn resminin detay görüntüsü.

Eğer bizden daha akıllı ve zeki bir varlık varsa ihtiyacı olan tek şey bilgidir. Bilgi yoktan var edilemez. Bilgi sadece deneyim ve gözlem ile üretilebilir ve bir kez var olduğunda zaman aktığı sürece gelişimi durdurulamaz.

Tanrı evrende tek başına olsaydı hiç bir şey üretemezdi ve ona inanacak hiç bir varlık olmazdı. Şimdi daha derine inelim…

Evrendeki tüm fizik kuralları değişimin, değişmeyeceği yönündedir. Yani canlı cansız her şey değişime uğrar ve her değişim beraberinde farklı varyasyonlar üretir. Bunu matematiksel düşünecek olursak sonsuz bir olasılıkla karşılaşabiliriz. Bu sonsuz deneyim, olasılık ve sınırsız bilgi demek.

Aslında hepimiz sadece deneyimleyen ve zamanda isteyerek yada istemeyerek bilgi üreten varlıklarız. Doğanın yasalarına göre hiç bir şeyin yok olamayacağını düşünürsek bizler sadece bir denek veya bir kümeste yumurtlaması beklenen birer tavuk olabiliriz. Çünkü bizden daha üstün bir varlığın yumurtaya değil bilgiye ihtiyacı olacaktır.

Levent Erdem Değirmenci

Bir cevap yazın